ධම්මික සහ ප්‍රිසිලා පෙරේරා පදනම යනු කුමක්ද?

ධම්මික සහ ප්‍රිසිලා පෙරේරා පදනම ලාභ නොලබන සංවිධානයක් වන අතර එය සැමට නොමිලේ, ලෝක මට්ටමේ අධ්‍යාපනය සහ ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය පහසුකම් සැපයීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

අපගේ පදනමේ මූලික අරමුණ, පුද්ගල ජීවිත පරිවර්තනය කිරීම පමණක් නොව ගෝලීය පරිමාණයෙන් සමාජ ප්‍රගතිය ඇති කිරීමටය. අපගේ දිගුකාලීන ඉලක්කය වන්නේ සෑම පුද්ගලයෙකුටම ඉගෙනීමට, වර්ධනය වීමට සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් තුළ සමෘද්ධිමත් වීමට අවස්ථාව ඇති ලෝකයක් බිහි කිරීම සහ එමඟින් සමාජයේ සාමූහික අභිවෘද්ධිය ඇති කිරීමයි.

ඩීපී ට්‍රී බුක්

ඩීපී ට්‍රී බුක් වැඩසටහන, Planet Protectors සමඟ සහයෝගයෙන්, වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති ගස් සංරක්ෂණය සහ ව්‍යාප්තිය තුළින් ශ්‍රී ලංකාව පාරිසරික අභියෝගවලට මුහුණ දීම පිළිබඳව ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නයක් නියෝජනය කරයි. මෙම හවුල්කාරිත්වය උපාය මාර්ගිකව ශාක රෝපණ සහ අත්‍යවශ්‍ය විශේෂ ලේඛනගත කිරීම තුළින්, ස්වභාවික උරුමය පෝෂණය කිරීම හා තිරසාර අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සංවිධාන දෙකෙහිම අරමුණු ඒකාබද්ධ කරයි.

අපගේ දැක්ම

අපගේ දැක්ම වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති ශාක විශේෂ සක්‍රීයව ආරක්ෂා කිරීම සහ නැවත රෝපණය කිරීම මඟින් අනාගත පරපුරට ප්‍රයෝජනවත් වන ස්වභාවික පරිසර පද්ධතියක් ඇති කිරීමයි.

ශාක විශේෂ සහ ස්ථාන වාර්තා කිරීමට දැන් ම අප අමතන්න!